• voor professionele opdrachtgevers

  • voor bedrijven

  • voor particulieren

jd+ bouwadvies

bouwkundig advies- en tekenburo

jd+ bouwadvies is een dynamisch en onafhankelijk bouwkundig advies- en tekenburo; in 2012 opgericht door Jan Dirk Lagerweij. Het bureau werkt voor particulieren, bedrijven en professionele opdrachtgevers, waarbij de disciplines nieuwbouw, verbouw, renovatie, herbestemming en transformatie aan de orde komen.

Door de kleine en flexibele organisatie kunnen wij opdrachtgevers snel, goed en adequaat bedienen met een breed pakket aan diensten. De doelstelling van de opdrachtgever staat centraal. De kernbegrippen tijd, geld, organisatie, informatie, communicatie en (gebruiks)kwaliteit zijn hierbij essentieel.

De toegevoegde waarde van jd+ bouwadvies bestaat uit de jarenlange relatie en samenwerking met adviseurs op aanverwante vakgebieden, zoals constructies, bouwkosten, brandveiligheid, energie en duurzaamheid, bouwfysica en installaties.

jd+ bouwadvies kan u van dienst zijn bij het gehele bouwproces en daarbij tevens het coördinatie- en aanspreekpunt voor u zijn.

U bepaalt hoe u gebruik wilt maken van onze diensten!

Particulieren

jd+ bouwadvies is voor u als particulier breed inzetbaar bij de volgende disciplines:

■ nieuwbouw woning

■ verbouw/renovatie woning

■ aan- en uitbouwen aan de woning

■ herbestemming of transformatie bestaand gebouw tot woning

■ nieuwbouw of verbouw/uitbreiding bijgebouwen zoals garage, berging, atelier, hobbyruimte, mantelzorgwoning, tuinhuis en veranda

De dienstverlening van ons bureau strekt zich uit van ontwerp tot en met oplevering en kan o.a. omvatten:

■ advisering naar aanleiding van uw wensen

■ ontwerptekeningen

■ inventarisatie en aanvragen benodigde vergunning(en)

■ inventarisatie en aanvragen mogelijke subsidie(s)

■ bouwtekeningen ten behoeve van aanvraag vergunning(en) en offertes

■ toetsing bouwplan aan voorschriften (o.a. bestemmingsplan en bouwbesluit)

■ omschrijving werkzaamheden en materialen ten behoeve van aanvraag offertes

■ opstellen kostenraming en aanvragen offertes

■ overleg met gemeente, adviseurs, aannemer, etc.

■ begeleiding tijdens de bouw

■ verzorgen van de oplevering

levensloopgeschikt

De komende jaren zal veel aandacht besteed moeten worden aan nieuwe concepten ten aanzien van zorg en wonen, maar ook aan het levensloopgeschikt maken van bestaande woningen. Een levensloopgeschikte woning is geschikt voor bewoning in alle levensfasen, dus ook voor (oudere) bewoners met fysieke beperkingen of chronische ziekten.

Bij het levensloopbestendig maken van uw woning moet u rekening houden met de volgende aspecten:

■ toegankelijkheid (bereikbaarheid woning, bereikbaarheid van alle ruimten in de woning en bewegingsruimte in gangen, leefruimten, badkamers en toiletten)

■ veiligheid in de woning (inrichting keukens, badkamers en toiletten, domotica, koolmonoxidemelders en veiligheid installaties)

■ veiligheid om de woning (inrichting toegangspaden, terrassen e.d. en buitenverlichting)

■ brandveiligheid (vluchtroutes, rookmelders, blusdekens, brandblussers)

■ inbraakveiligheid (buitenverlichting, hang- en sluitwerk ramen en deuren, inbraakalarm)

Het is belangrijk dat (oudere) bewoners nadenken over hun woonsituatie en de keuzes die zij daarin kunnen maken om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen in de hun vertrouwde omgeving.

Wij informeren en adviseren u graag over het levensloopgeschikt maken van uw woning en tevens over de mogelijkheden om het een en ander vergunningvrij te realiseren.

vergunningvrij bouwen

Sinds 1 november 2014 zijn de mogelijkheden verruimd voor het vergunningvrij realiseren van aan-/uitbouwen en bijgebouwen (bijbehorende bouwwerken). Onder voorwaarden kan huisvesting in verband met mantelzorg ook vergunningvrij zijn.

Wij informeren en adviseren u graag over de mogelijkheden.

Bedrijven

jd+ bouwadvies is voor uw bedrijf, onderneming, organisatie, stichting of vereniging breed inzetbaar bij de realisatie van projecten met de volgende gebouwfuncties:

■ industrie

■ agrarisch

■ kantoor

■ winkel/showroom

■ onderwijs/kinderdagverblijf

■ zorg

■ sport en recreatie

■ hotel/logies

■ horeca

■ multifunctioneel

De dienstverlening van ons bureau strekt zich uit van ontwerp tot en met oplevering en kan o.a. omvatten:

■ haalbaarheidsonderzoek

■ opstellen programma van eisen

■ ontwerptekeningen

■ bouwkundig tekenwerk ten behoeve van vergunningen (omgevingsvergunning voor de activiteit slopen, bouwen, planologische afwijking, brandveilig gebruik, wijzigen monument, milieu, etc.)

■ bouwplantoetsing aan voorschriften (o.a. bestemmingsplan en bouwbesluit)

■ bouwkundig tekenwerk ten behoeve van prijsvorming en eventuele aanbesteding

■ bestek of technische omschrijving

■ bouwkundig tekenwerk ten behoeve van de uitvoering

■ ontruimingsplattegronden

■ project- en bouwbegeleiding

Professionele opdrachtgevers

Voor professionele opdrachtgevers als aannemers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en overige ontwikkelende partijen is jd+ bouwadvies breed inzetbaar bij de realisatie van projecten.

jd+ bouwadvies richt zich ook op de bouwbranche in het algemeen en biedt ondersteunende diensten aan diverse andere bij het bouwproces betrokken partijen, zoals architecten, bouwmanagementbureaus, vastgoedbeheerders en makelaars.

De werkzaamheden van jd+ bouwadvies kunnen verdeeld worden in de volgende sectoren:

■ kleinschalige woningbouw

■ seriematige woningbouw

■ gestapelde woningbouw

■ utiliteitsbouw

■ multifunctionele gebouwen

De dienstverlening van ons bureau strekt zich uit van ontwerp tot en met oplevering en kan o.a. omvatten:

■ bouwkundig tekenwerk ten behoeve van alle fasen in het bouwproces

■ toets bouwbesluit

■ omgevingsvergunningen

■ bestek en technische omschrijving

■ quickscan bestek- en bouwaanvraagstukken

■ bouwprojectmanagement

■ overige diensten, zoals nulmetingen, digitaliseren bestaande tekeningen, verkoop- en verhuurtekeningen