Bedrijven

jd+ bouwadvies is voor uw bedrijf, onderneming, organisatie, stichting of vereniging breed inzetbaar bij de realisatie van projecten met de volgende gebouwfuncties:

■ industrie

■ agrarisch

■ kantoor

■ winkel/showroom

■ onderwijs/kinderdagverblijf

■ zorg

■ sport en recreatie

■ hotel/logies

■ horeca

■ multifunctioneel

De dienstverlening van ons bureau strekt zich uit van ontwerp tot en met oplevering en kan o.a. omvatten:

■ haalbaarheidsonderzoek

■ opstellen programma van eisen

■ ontwerptekeningen

■ bouwkundig tekenwerk ten behoeve van vergunningen (omgevingsvergunning voor de activiteit slopen, bouwen, planologische afwijking, brandveilig gebruik, wijzigen monument, milieu, etc.)

■ bouwplantoetsing aan voorschriften (o.a. bestemmingsplan en bouwbesluit)

■ bouwkundig tekenwerk ten behoeve van prijsvorming en eventuele aanbesteding

■ bestek of technische omschrijving

■ bouwkundig tekenwerk ten behoeve van de uitvoering

■ ontruimingsplattegronden

■ project- en bouwbegeleiding

■ directievoering

vergunningvrij bouwen

Sinds 1 november 2014 zijn de mogelijkheden voor het vergunningvrij realiseren van aan-/uitbouwen en bijgebouwen van toepassing op (hoofd)gebouwen met vrijwel alle gebouwfuncties. Tot deze tijd waren ze alleen van toepassing op woningen. Wij informeren en adviseren u graag over de mogelijkheden.